Wat heeft uw kind nodig?

"Wij geloven in kinderen en grote mensen die het vermogen hebben om in alles kansen te zien om zich te ontwikkelen, van en met anderen, ook buiten de gebaande paden en gericht op een samenleving waarin mensen zich verbinden met elkaar en op elkaar betrokken zijn." Dit is het waarom wij onderwijs geven.

Uw kind heeft hierbij nodig dat hij of zij:

  • gezien wordt als persoon en gezien wordt in zijn onderwijsbehoeften
  • ruimte krijgt zich te ontwikkelen
  • zelf verantwoordelijk wordt (eigenaar wordt van zijn eigen leren)
  • doelen stelt om te halen
  • samen leert en van elkaar leert
  • plezier heeft in het leren en spelen

Dat is wat wij op De Hoeksteen uw kind willen bieden en ook willen leren.