Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders zijn middels verkiezingen benoemd voor een periode van 3 jaar. Het doel van de MR is de algemene gang van zaken op de school te bespreken. De MR kent een aantal rechten: het instemmingsrecht, het adviesrecht en het recht op initiatief.

Het gaat vooral om hoe het beleid van het management van de vereniging op de school wordt ingevuld. De MR vergadert zo’n 4 maal per jaar, waarbij altijd een (adviserend) directielid aanwezig is. Onderwerpen zijn o.a. het schoolplan, het formatieplan, maar ook bijvoorbeeld de hygiëne op school. We proberen ook elk jaar een thema-avond of een informatieavond te organiseren in samenwerking met de leiding van de school. De oudergeleding van de MR wordt door ouders gekozen en functioneert zodoende als spreekbuis of klankbord. U kunt hen daarom altijd aanspreken als u dat nodig vindt. Dat kan door een briefje dat u op school kunt afgeven of door MR-leden te bellen of te mailen: mr@dehoeksteen-nissewijs.nl  In sommige gevallen zal de MR geen oplossing kunnen aandragen, maar is altijd bereid om bij problemen te bemiddelen of om u de weg te wijzen die in dat geval het best gevolgd kan worden.

De oudergeleding bestaat uit 3 ouders:

  • Peter Uri (voorzitter)
  • Kimberley Thijs
  • Marco Hanssen

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Suzanne van Erk
  • Marlies Heij
  • Nathalie Agtmaal

Peter Uri zit In de GMR zit namens de wijk Schenkel Elementen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de taken binnen de MR verdeeld.