Kinderopvang

                                                                                         

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Deze vorm van opvang kan plaatsvinden voor schooltijd (voorschoolse opvang VSO), na schooltijd (naschoolse opvang NSO), op studiedagen van de school en in de schoolvakanties. BSO De Schenkel van kinderopvang Mundo is in onze school gevestigd.

Hoe verloopt een BSO middag? Bij Mundo zien we buitenschoolse opvang als ‘vrije tijd’ na een inspannende schooldag of in de vakantie. Alle kinderen worden door de pedagogisch medewerkers bij school of in de klas opgehaald. De kinderen worden geplaatst in vaste groepen en zien zo elke dag de vaste vriendjes en medewerkers.

Activiteiten, spelen en bewegen

Bij alle activiteiten en speelmogelijkheden staat vast dat kinderen eigen keuzes hebben. Er worden elke dag diverse activiteiten aangeboden waar de kinderen uit kunnen kiezen. We spelen in ieder geval iedere dag buiten, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zoveel mogelijk in aanraking komen met de natuur en genoeg beweging en frisse lucht krijgen. De interactie met en tussen kinderen vinden we erg belangrijk. Samen spelen, nieuwe dingen ontdekken en avonturen beleven. Dit doen we zonder televisie of computer. Dat neemt niet weg dat we wel als activiteit samen naar een leuke film kijken of gaan. Het Mundo Activiteitenteam bezoekt de locaties op regelmatige basis om met de kinderen extra activiteiten op gebied van sport & spel, natuur of kunst te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus boomklimmen, surfen of boksen of zelf levensgrote totempalen maken. In de schoolvakantie bedenkt het Activiteitenteam een bijzonder programma voor de BSO kinderen, meestal aan de hand van een thema. Want spelen is leren.

Lekker eten

Mundo vindt gezonde voeding een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom bieden we gezonde voeding zonder toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen, met weinig zout en zo min mogelijk verzadigde vetten. Natuurlijk eten we ook wel eens iets wat niet helemaal aan die eisen voldoet tijdens een feestdag of een leuk uitstapje.

Voor het eerst naar de BSO

Voordat uw kind daadwerkelijk bij ons op de BSO zit, zal er een kennismakingsdag zijn. Op deze dag leert uw kind de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers kennen. U bent daarbij van harte welkom, evenals opa en/of oma. Op deze manier raken u en uw kind bij ons gewend voordat we starten met de opvang.

Op  Kinderopvang Mundo vindt u verdere informatie.

U kunt ook contact opnemen:

T 010-2461147
E marlous@kinderopvangmundo.nl