Schoolgids

In de schoolgids vindt u informatie over de inhoud van ons onderwijs.

  • Wat is de visie van De Hoeksteen?
  • Welke vakken worden er gegeven?
  • Hoe is de zorg voor de leerlingen geregeld?
  • Hoe gaat de school om met pestgedrag?
  • Hoe bewaakt de school de kwaliteit?
  • Hoe worden de ouders bij het onderwijs betrokken?

Alle activiteiten die genoemd worden in de schoolgid (en kalender) zijn onder voorbehoud. Mochten de Coronamaatregelen weer aangescherpt worden, dan kan het zijn dat activiteiten vervallen of aangepast worden.