Uw kind aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?

Wij vinden het erg belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij graag op ons. U moet echter vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven.

De Hoeksteen staat open voor alle ouders en kinderen. Wel vragen wij dat u onze identiteit, kernwaarden en inhoud van onderwijs respecteert. Bij de aanmelding van kinderen die van een andere school komen, kijken we vooraf of wij de eventueel gevraagde speciale zorg kunnen bieden.

Nieuwe leerlingen

Als uw zoon of dochter binnenkort vier jaar wordt en u heeft belangstelling voor onze school,neem dan contact met ons op. De directeur of locatieleider maakt een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind is hierbij van harte welkom! U ontvangt tevens de nodige schriftelijke informatie. Natuurlijk kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem.

Besluit u om uw kind bij onze school aan te melden, dan kan het inschrijfformulier worden ingevuld.

Als u denkt  dat uw kind specifieke zorg nodig heeft, meld dat dan bij het maken van de afspraak. Onze interne begeleider kan dan ook eventueel bij de intake aanwezig zijn. Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt het een ‘welkom op school kaart’ met daarop de dag van de eerste schooldag, de groep waarin het komt en een uitnodiging met de drie wenmomenten. De praktijk heeft ons geleerd, dat de maand december en de laatste drie weken voor de zomervakantie voor nieuwe kinderen geen fijne momenten zijn om te wennen of als vierjarige te starten. We plannen daarom geen wenmomenten in die periode. De eerste schooldag is in deze gevallen na de kerst- of zomervakantie.

Startdatum

De dag nadat uw kind vier jaar is geworden start de hopelijk prachtige ‘schoolcarrière’. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Voor de continuïteit in de ontwikkeling van uw kind en de groep gaan wij er echter vanuit dat uw kind als vierjarige alle dagen op school komt. Mocht een kind dat soms niet aankunnen, dan vinden we daar altijd samen met u een oplossing voor. Wilt u eventuele afwezigheid aan ons doorgeven?