Onderwijs in de onderbouw

 

Op onze school werken wij met een onder-, midden-, en bovenbouw. Binnen iedere bouw ga je van jongste, naar middelste en naar oudste (voorheen bijvoorbeeld groep 1, groep 2 en groep 3).  

Uw kind wordt ingedeeld in een stamgroep. In de stamgroep zitten jongste, middelste en oudste kinderen door elkaar.  In de stamgroep wordt elke ochtend gestart met inloop, starten we de dag in de kring met trefwoord, lunchen we met elkaar en eindigen we de dag. Ook worden er hier verjaardagen gevierd.   

De oudsten krijgen het leerstofaanbod van de voormalige groep 3. De juf of meester geeft in kleinere groepen instructie om op deze manier aandacht te kunnen geven aan elk kind. Om de doorgaande lijn soepeler te laten verlopen van middelste naar oudste, hebben we ervoor gekozen om de oudste kinderen de geleerde stof in hoeken te laten verwerken en het spelend leren te behouden.   

Onze school onderschrijft een ontwikkelingsgerichte visie met betrekking tot het onderwijs aan jonge kinderen. Dit betekent dat het onderwijsaanbod aansluit bij de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen en hen steeds een stapje verder brengt in hun ontwikkeling (zone van de naaste ontwikkeling). Kinderen leren d.m.v. spel. In de onderbouw houden we rekening met de ontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen. De activiteiten die we doen zijn gevarieerd en betekenisvol. Ook de inrichting van onze groepen bestaat uit ‘rijke’ hoeken. De hoeken zijn groot en zijn verdeeld over de verschillende groepen. Daarnaast hebben we een leerplein ontwikkeld waarmee onze hoeken worden uitgebreid. In elke onderwijsruimte wordt begeleiding gegeven door een medewerker.   

Gedurende de dag wordt er groepsdoorbroken gewerkt. Dit houdt in dat de kinderen niet alleen spelen in één klas, maar van het gehele onderbouwgebied gebruik kunnen maken om zich verder te ontwikkelen. De kinderen kiezen op het digibord met het programma ‘digikeuzebord’ de activiteit die zij willen gaan doen.   

We kijken naar de onderwijsbehoeften van uw kind en stellen duidelijke doelen, zowel cognitief als pedagogisch. We werken met een observatiesysteem en leggen per thema onze doelen vast. Deze doelen worden verwerkt in de hoeken. In elke hoek staan opdrachten klaar. Op deze manier zijn de kinderen doelgericht bezig met hun ontwikkeling. De medewerkers houden de ontwikkeling van de kinderen bij in het observatiesysteem.   

We werken een aantal weken rondom een betekenisvol thema. Hierbij wordt een themahoek gecreëerd waarin het rollenspel kan worden uitgespeeld en begeleid wordt door een medewerker.   

Zie voor meer specifieke informatie over de groepen