Eerst wennen

Nieuwe leerlingen voor groep 1 mogen twee weken voordat zij vier jaar worden, drie dagdelen komen kennismaken met de groep en de leerkracht. De leerkracht neemt hiervoor contact op met de ouders.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Op De Hoeksteen beginnen de kinderen meteen de dag na hun vierde verjaardag.