Een goede plek voor uw kind

Wij geven onze leerlingen kennis en vaardigheden mee die hen in staat stellen in de wereld van vandaag en morgen te functioneren. De leerlingen zijn volwaardige deelnemers aan ons onderwijs. Daarom praten we niet over hen, maar vooral met hen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school komen, betrokken, ondernemend en nieuwsgierig zijn en goede resultaten behalen.

Tevens bieden wij steun bij de zoektocht van leerlingen naar wie ze zijn en willen zijn en helpen hen te ontdekken hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan de wereld. Die steun is belangrijk omdat leerlingen daardoor beter koers kunnen houden te midden van de complexiteit van hun bestaan. Het gaat er uiteindelijk om vorm te kunnen geven aan een zinvol bestaan.