Middenbouw

De tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven, is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach in kern- of basisgroepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. "Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. Het team als team voor iedereen, daar gaat het om.

Het onderwijs in de unit is in ontwikkeling, op dit moment is het als volgt georganiseerd:

De stamgroep is de groep waarin uw kind de dag zal starten. Hier ontmoeten leerlingen van 4, 5 en 6 elkaar. De stamgroep is een vaste indeling. De rest van de dag zullen de kinderen in verschillende samenstellingen werken. Mocht uw kind dus net niet bij dat ene vriendje of vriendinnetje ingedeeld zijn in de stamgroep, weet dan dat er genoeg momenten zijn waarop hij of zij de ander ontmoet.

De vakken rekenen, taal en spelling zullen gegeven worden in jaargroepen. De instructie wordt gegeven aan kleine groepen (ongeveer 15 leerlingen). Deze indeling zal gedurende het jaar en per vak wisselen, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.Omdat er op het leerplein, de tafels in onze hal, ook een leerkracht aanwezig is, is er tijdens deze momenten ook gelegenheid om extra instructie te geven of juist extra uitdaging.

De vakken op het gebied van wereldoriëntatie en expressie zijn bij ons geïntegreerd in thematisch onderwijs. De kinderen werken dan in verschillende hoeken in de school. De thema’s waar we aan werken zullen in de school en in de lokalen zichtbaar zijn.

De manier waarop wij ons onderwijs organiseren, maakt het mogelijk om vier keer per week op eigen niveau leesonderwijs te krijgen of juist extra uitleg op een ander gebied omdat het lezen vanzelf gaat. Het kan dus voorkomen dat uw kind dan les krijgt met een leerling uit groep 4, 5 of 6.

Wij kunnen ons voorstellen dat het u als ouder al duizelt. In de praktijk is gebleken dat de leerlingen daar weinig last van hebben. Zij wennen snel aan alle termen en afspraken.

Door te werken in bouwen is er veel tijd en ruimte om te werken aan de behoefte van relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’). Wanneer er aan deze behoeften wordt voldaan, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.