Visie

Wat zien wij als we kijken naar: onderwijs/wijk/wereld? 

Kinderen hebben steun nodig bij de zoektocht naar wie ze zijn en willen zijn en te ontdekken hoe ze hun steentje kunnen bijdragen in de wereld.  

Kinderen leren dat zij een deel uitmaken van een groter geheel, de wereld waar zij in leven. Die steun is belangrijk, omdat leerlingen daardoor beter koers kunnen houden te midden van de complexiteit van hun bestaan. Het gaat er uiteindelijk om vorm te kunnen geven aan een zinvol bestaan. Wij gunnen alle kinderen dat zij hun talenten en kwaliteiten kunnen ontplooien. Daarvoor moeten zij in contact blijven met hun eigen identiteit en die verder ontplooien, afgestemd op hun omgeving.   

Wat is ons antwoord daarop (waar gaan wij voor?) 

·       Onze visie is gebaseerd op kennis dat welbevinden en betrokkenheid voorwaarden zijn voor leren en ontwikkelen. Dat is alleen te bereiken door te voldoen aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens (relatie, competentie, autonomie), waarbij ruimte, tijd en criteria sturingsmechanisme zijn en plaatsvindt binnen de verbondenheid tussen ouder-leerling-school.  

·       We gaan uit van verschillen en het potentieel van het kind.  

Vier bouwstenen:  

·       Bouwen aan jezelf 

·       Bouwen aan een steengoede basis 

·       Bouwen aan jouw omgeving 

·       Bouwen aan jouw kracht 

De Hoeksteen richt zich op de ontwikkeling en de groei van het kind: we leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Wij staan voor ontwikkelingsgericht leren. Hierbij kijken we zeker naar kwantitatieve prestaties, maar vooral naar de groei in persoonlijke kwaliteiten. In een inspirerende en gestructureerde omgeving krijgt uw kind daar bij De Hoeksteen alle ruimte voor.