Social schools

Social schools en maandbrieven

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs.

Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze.

We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?

De leerkracht plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving.

U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Nieuwe ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin de activatiecode van hun kind(eren).

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen een inlogcode, zodat zij een eigen account kunnen bijhouden. Uiteraard is dit niet verplicht en moet/kunt u als ouder dit account met uw kind instellen. In de midden- en bovenbouw kan het handig zijn om een leerlingaccount te hebben, zodat kinderen bijv. hun huiswerk en opdrachten van de leerkracht kunnen (mee)lezen.

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Maandbrieven

Ongeveer 1x per maand komt een nieuwsbrief uit waarin medelingen staan die voor de hele school van belang zijn, die over plannen voor de nieuwbouw van de school gaan of die de stand van zaken omtrent personeel, groepsverdeling, MR enz. weergeven.